Chez's Crafty Affair
Chez's Crafty Affair Fabric
Chez's Crafty Affair Habadashery
Chez's Crafty Affair Wool & Yarn
Chez's Crafty Affair Craft & Hobbies
Chez's Crafty Affair Cake Decorating

Crafts & Hobbies

Smart craft

Smart craft
10pkt silver small tear drop earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
10pkt antique small tear drop earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
10pkt gold large tear drop earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
10pkt silver large tear drop earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
10pkt antique silver large tear drop earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
8 pkt gold small round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
9 pkt silver small round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
10 pkt antique small round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
11 pkt gold medium round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
12 pkt silver medium round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
13 pkt antique medium round earring hoop
$1.00 each

Smart craft

Smart craft
14 pkt gold large round earring hoop
$1.00 each

29